Basalomsättning

Basalomsättning är den mängd energi (kalorier) som går åt för att alla livsnödvändiga processer i kroppen ska fungera. Det är hjärnan, nervsystemet, det endokrina systemet (körtlarnas produktion av hormoner), de inre organen samt musklernas arbete för att upprätthålla en kroppstemperatur på 37 grader C. Man räknar med att Basalomsättningen är 1 kcal/kg och timme. (Om man väger 80 kg så är den 80 kalorier i timmen)

Har man hög FFV (fettfri vikt) blir basalomsättningen lite högre. FFV räknar man ut genom att först väga sig sedan räkna ut fett% och dra ifrån fettvikten från vikten. 

FFV 30 kg = 1166 kcal/dygn

FFV 40 kg = 1411 kcal/dygn
FFV 50 kg = 1642 kcal/dygn
FFV 60 kg = 1858 kcal/dygn
FFV 70 kg = 2059 kcal/dygn
FFV 80 kg = 2246 kcal/dygn
FFV 90 kg = 2434 kcal/dygn

Om du är tjej och är ”hyfsad tränad” så ligger du förmodligen kring 20 % kroppsfett. Om du då väger 60 kg så är din FFV 48 kg. 


Muskler är så kallad aktiv massa och kräver energi även i vila!
 
Det här är alltså så mycket kalorier du behöver för att vara i balans vid fullständig vila sen så förbrukar man ytterligare energi på ALLT du gör i vardagen, alltså inte bara vid träning och promenader. 

Lämna ett svar