Humor och välbefinnande

”Ett gott skratt förlänger livet” är numera vetenskapligt belagt. Skratt har en rad helande effekter och leder till avspänning och minskning av stress. 
 
Mot stress
 
Vetenskapliga studier visar att humor fungerar som en buffert mot stress. Humor kan vara en metod som lindrar effekten av olika typ av stressfyllda situationer. Den minskar depression och ångest och hjälpa människor att undvika att ta sin problem för allvarligt. 
 
Skratt fungerar som en inre joggning. Tjugo sekunders hjärtligt skratt motsvarar den motion som får genom tre minuters ansträngande rodd. Ett gott skratt sätter fart på hjärtat, lungor och nervsystem. Skratt leder till en rad muskelvibrationer, vilket i sin tur ofta ger upphov till en djup avslappning. 
 
Mot depression
 
Personer som använder humor för att bemästra stressfyllda händelser är mindre deprimerade, mindre ensamma och har en högre graad av självkänsla jämfört med personer som i mindre utsträckning utnyttjar humor som en stressdämpare.
 
För att humor ska fungrera effektivt måste den användas på ett förståndigt sätt, vilket innebär att humor inte ska användas till att alltför kraftigt skjuta undan problemen. 
 
 
Immunförsvaret
 
Undersökningar har belyst hur immunsystemet har förstärkts genom att personer sett roliga filmer. Vissa resultat tyder på att humor kan leda till förlängt liv, medan andra studier inte har kunnat bekräfta att personer med sinne för humor lever längre än andra. Oavsett har personer med humoristisk läggning roligare medan de lever! 
 
Mot utbrändhet
 
Inom hälso- och sjukvården försöker till exempel personalen dagligen stödja sina patienter genom att vara engagerade, medkännande, tålmodiga och omsorgsfulla. Personal som fortlöpande förmedlar dessa känslor riskerar att bränna ut sig om inte lämpligt stöd sätts in. Erfarenhet tyder på att humor kan motverka utbrändhet. Att skratta tillsammans med arbetskollegor och patienter är en väg att komma till rätta med utbränningen. 
 
Lindra smärta
 
Att lyssna eller se på skämtsamma program kan leda till en smärtlindring som varar åtminstone tio minuter eller längre efter varje skrattperiod. 
 
Stimulera inlärningsförmågan
 
Humor i undervisningen kan bidra till att ka studenters och elevers inlärningsförmåga. Humor kan också vara ett redskap för att reducera deras rädsla och fördomar. Humorn är mest effektiv när den är anpassad till det speciella inlärningstillfället. Man har kommit fram till att ”opimal dos” är tre till fyra skratttillfällen per timme. 
 
 
 
Vad man tycker är roligt är väldigt individuellt. Själv tycker jag att den här filmen (den är kort så titta) är fantastiskt rolig 🙂 http://www.facebook.com/photo.php?v=642594359099961&set=vb.611371582222239&type=2&theater
 
Humor och arbete
 
Humor kan främja anställdas hälsa och välbefinnande. Humors avslappnande förmåga kan fungera som en buffert mot arbetsstress. Den förstärker de anställdas mentala flexibilitet och kreativa problemlösningsförmåga. Humor bidrar till att underlätta socialt samspel och bygga upp en vi-känsla. Den kan underlätta förändringsprocesser och förbättra effekiviten.
 
Litteratur
 
Angelöw, B (2005) Träna mentalt och förbättra ditt liv. Stockholm: Natur och kultur 
 
Nöjd nu T? 😉
 
 
 
 

Lämna ett svar