Proteinsyntes

”No man has the right to be an amateur in the matter of physical training. It is a shame for a man to grow old without seeing the beauty and strength of which his body is capable.” – Socrates 400 B.C
 
Proteinsyntes
 
Protein beskrivs ofta som kroppens byggstenar. Ordet syntes innebär en nybildning och tillväxt av något i kroppen och du kan stöta på ord inom träningsfysiologin såsom glykogensyntes (när glykogen, d.v.s. inlagrade kolhydrater, nybildas i dina muskelceller), fettsyntes (fett som lagras in), skelettsyntes (nybildat skelett) m.m. I proteinets fall är det cellens nybildning av proteiner där aminosyror pusslas ihop till s.k. peptider för att sedan bli färdiga proteiner som bygger upp vävnad i hela våra kroppar.
 
Nysyntes av protein i våra kroppsvävnader pågår hela vårt liv, varje sekund tills vi dör. Samma sak gäller även en parallellt pågående nedbrytning av kroppen, detta är väsentligt för vår överlevnad.
 
Phil Heath har lyckas hyfsat bra med det här… 


Orden katabol och anabol är även dom väldigt vanliga när det gäller styrketräning och proteinsyntesen 
motsvarar det anabola tillståndet och nedbrytningen av kroppen motsvara det katabola tillståndet.

När det gäller muskelbygge handlar det om att man inom en given mätperiod (låt oss för enkelhetens skulle säga 24 timmar) åstadkommer en något högre proteinsyntes än proteinnedbrytning. Det är inte en fråga om varenda enskild timme, ibland är nedbrytningen betydligt större än den parallellt pågående syntesen, under tiden du tränar hårt t.ex.

 
Ibland är dock proteinsyntesen övervägande, t.ex. timmarna efter träning när du vilar, återhämtar dig och har tillfört adekvata mängder protein och övrig näring från kosten. Alltså är timmarna direkt efter träning extra viktiga, det så kallade ”windows of opportunity” . 

För just muskelproteinets återuppbyggnad är det enbart proteinet, och faktiskt bara det essentiella aminosyrorna som spelar roll (de andra kan kroppen bilda själv) även om man ur andra synpunkter självfallet tjänar på att tillföra fett och kolhydrater efter passet. 

Lämna ett svar