Promenader och förbränning

Något som är ett vanligt sätt att förbränna fett på är promenader. Många tycks tro att de måste gå väldigt fort (s.k pw) för att det ska ge något. Det är fel, vi förbränner (självklart?) mer om vi går fort men även vid en ”jazzpromenad” förbränner vi fett. När vi går promenader så är fettförbränningen som störst i förhållande till kolhydratsförbränningen, men det är ofta irrelevant då det den totala energiförbrukningen i förhållande till hur mycket du äter som spelar roll.

Ju fortare man går desto högre förbränning men det ska vara skönt att gå och det ”ger” fortfarande trots lågt tempo. En promenad, och även all annan träning är så mycket mer än att bara tappa fett. Det är skön aktivitet som utsöndrar massor endorfiner och är bra för hälsan. 

De referenser som jag använder vid kaloriräkning och promenader är:

Person på 50 kg – plant underlag – 5 km/h = 3 kcal/min

Person på 70 kg – plant underlag – 5 km/h = 4 kcal/min

Person på 90 kg – plant underlag – 5 km/h = 5 kcal/min

Här ser ni tydligt att förbrukningen ökar ju större du är. Noterbart är att de flesta går lite snabbare än 5 km/h och att man sällan går på helt plant underlag.

När man joggar så förbrukar man LIKA MYCKET kalorier per kilometer oavsett tempo. Din vikt / km. Väger du 80 kg så förbrukar du alltså ungefär 80 kcal per kilometer du joggar, både om du joggar sakta eller om du joggar fort. Per minut förbrukar du mer om du springer fort eller sakt men per kilometer är det alltså samma.

Men återigen, det är balansen mellan hur mycket du tränar / rör dig och hur mycket kalorier du äter som avgör om du går ner/upp i vikt eller inte. 

Det gäller att inte stirra sig blind på hur mycket alla grejer förbränner exakt, det viktigaste är att hitta en eller flera träningsformer som man tycker om och som blir av ? 

Lämna ett svar