Tankens kraft

Sitter och läser i min bok (Jag läser en bok!!!!!!) ”Träna mentalt och förbättra ditt liv” – Handbok i mental träning och stresshantering
 
 Så här är det att ha ”deffhjärna”  Man är inte direkt brightast i världen.. Huvet på skaft och goddag yxskaft och blablabla… 
 
http://perekbjorn.blogg.se
 
I ett försök så delades 24 personer in i tre grupper vardera åtta personer. Grupperna testades först för att man skulle kunna fastställa utgångsläget när det gällde träffsäkerheten vid straffkast. En grupp blev därefter kontrollgrupp och fick inte träna alls under två veckors tid. De andra grupperna var experimentgrupper. Den ena gruppen fick träna genom att försökspersonerna en gång om dagen fick komm till en sporthall och kasta 30 kast mot korgen. Den andra gruppen fick föreställa sig att man stod vid straffpunkten och kastade 30 kast, där bollen gick i korgen varje gång. 
 
När grupperna testades 14 dagar senare, hade båda grupperna förbättrat sina resultat i förhållande till kontrollgruppen, som låg kvar på samma nivå som förut. Båda experimentgrupperna hade förbättrats lika mycket. Den mentala träningen var lika effektiv som den fysiska träningen. 
 
Nu räcker det förmodligen inte med att ligga hemma och tänka att man är på gymmet och köttar och att man sedan tänker sig att man äter bra mat för att vinna mister Olympia, men tankens kraft är stor. Förmodligen mycket större än många av oss tror. 
 
Tankens kraft kan ses som en av våra största resurser. Om vi utnyttjar tankens kraft på rätt sätt kan de ge oanade resultat. Det handlar om att överskrida våra självskapade begränsningar och istället fokusera på våra möjligheter och förutsättningar. 
 
 
 

 

Lämna ett svar