proteinsyntes

Jobbat dag på Stenbäcken sen ett magpass. Kopierar ett gammal inlägg i brist på tid, är det ok? Det är ett par år gammalt…

Proteinsyntes

Proteinsyntes är något vi ”gymnördar” (och ni andra?) ofta stöter på i många sammahang, när vi läser om kosttillskott, på träningsforum etc. Men vad är egentligen proteinsyntes? Jag tänkte förklara det, på ett så lätt som möjligt. För att inte krångla till det för mycket går jag inte in på det för genomgående, är någon intresserad skriver jag gärna lite mer om det en annan gång.

Protein beskrivs ofta som kroppens byggstenar. Ordet syntes innebär en nybildning och tillväxt av något i kroppen och du kan stöta på ord inom träningsfysiologin såsom glykogensyntes (när glykogen, d.v.s. inlagrade kolhydrater, nybildas i dina muskelceller), fettsyntes (fett som lagras in), skelettsyntes (nybildat skelett) m.m. I proteinets fall är det cellens nybildning av proteiner där aminosyror pusslas ihop till s.k. peptider för att sedan bli färdiga proteiner som bygger upp vävnad i hela våra kroppar.

Även aminosyror är ett ord vi ofta stöter på. Peptid som jag skrev om är aminosyror som bundits ihop, om många aminosyror binds ihop (ofta 50 aminosyror) så kallar man molekylen för protein.

Nysyntes av protein i våra kroppsvävnader pågår hela vårt liv, varje sekund tills vi dör. Samma sak gäller även en parallellt pågående nedbrytning av kroppen, detta är väsentligt för vår överlevnad.

Orden katabol och anabol är även dom väldigt vanliga när det gäller styrketräning och proteinsyntesen
motsvarar det anabola tillståndet och nedbrytningen av kroppen motsvara det katabola tillståndet.

När det gäller muskelbygge handlar det om att man inom en given mätperiod (låt oss för enkelhetens skulle säga 24 timmar) åstadkommer en något högre proteinsyntes än proteinnedbrytning. Det är inte en fråga om varenda enskild timme, ibland är nedbrytningen betydligt större än den parallellt pågående syntesen, under tiden du tränar hårt t.ex.

Ibland är dock proteinsyntesen övervägande, t.ex. timmarna efter träning när du vilar, återhämtar dig och har tillfört adekvata mängder protein och övrig näring från kosten. Alltså är timmarna direkt efter träning extra viktiga, det så kallade ”windows of opportunity

För just muskelproteinets återuppbyggnad är det enbart proteinet, och faktiskt bara det essentiella aminosyrorna som spelar roll (de andra kan kroppen bilda själv) även om man ur andra synpunkter självfallet tjänar på att att tillföra kolhydrater efter passet.

Dagens tips :Ring inte mig mer

Lämna ett svar