Basalomsättning – ”Grundförbränning”

Den mängd energi som krävs för att alla livsnödvändiga processerna i kroppen ska fungera normal kallas för basalomsättning och utgörs av aeroba energiprocesser.

Basalomsättningen distribuerar energi till bland annat hjärnan och nervsystemet, det endokrina systemet (körtlarnas produktion av hormoner), de inre organen samt musklernas arbete för att upprätthålla en kroppstemperatur på 37 grader C. Basalomsättningen per timme är cirka 1 kcal/kg, om man är ”normalbyggd” och lite mer om man är vältränad.

Detta innebär att om du väger 80kg och ligger helt still en timme så har du förbrännt 80kcal, varav ungefär hälften är fett 🙂

 

Basalomsättningen beror som sagt på hur mycket muskelmassa man har och skiljer sig rätt mycket på någon med stor muskelmassa och någon med mindre mängd muskelmassa, tex:

* FFV 30kg (Fettfri vikt): 1166 kcal / dygn
* FFV 50kg : 1642 kcal / dygn
* FFV 80kg : 2246 kcal / dygn ( jag ligger strax där under)
* FFV 95kg : 2520 kcal / dygn ( Coleman och grabbarna ligger en bit över det 😛 )

En kommentar

Lämna ett svar