Koffein

Trots närmare 30 års forskning är det dock fortfarande inte helt utrett hur koffeinet verkar i kroppen och vilka mekanismer som ligger bakom prestationsökningarna.

Tydligast effekter av koffein har man sett på uthållighetsaktiviteter. Men även under intensivare och kortare aktiviteter har man sett prestationshöjande effekter av koffein. Vissa studier tyder på att koffein ska vara prestationshöjande i samband med styrketräning, men det finns relativt svagt stöd i litteraturen för det.

De finns olika teorier om hur koffein verkar i kroppen, den troligaste är att koffeinet ökar fettförbränningen och därmed sparar glykogen i musklerna (kolhydrater som är lagrade i musklerna som används vid träning)
Men detta är alltså lite oklart. Det är dock vedertaget att koffein ökar frisättningen av fettsyror till blodet i vila.

Koffein påverkar även CNS (Centrala nervsystemet). Det är dock omtvistat på vilket sätt. Men vad man vet är att koffein stimulerar CNS vilket leder till ökad vakenhet och uppmärksamhet vilket är prestationshöjande i sig. Koffein har förmågan att sänka den subjektiva uppfattningen om ansträngningsgrad, alltså orkar man lite extra för att man inte känner sig lika ansträngd. Detta verkar bero på att koffein sänker tröskeln för utsöndring av endorfiner och kortisol. Båda dessa substanser är smärtstillande och tanken är att om de utsöndras som svar på lägre stimuli så fördröjs smärtupplevelsen som i sin tur minskar uppfattningen om hur ansträngande aktiviteten är.

Precis som jag konstaterade i förra inlägget så är ökade doser av koffein stimulerande medan väldigt höga doser är hämmande!

Sammanfattningsvis gäller att koffeinets prestationshöjande effekter beror på väldigt många olika mekanismer varav ingen enskild har kunnat säkerställas som den dominerande mekanismen.

Dos: Förut skrev jag att över 5mg/kg kroppsvikt inte var bra, men jag ändrar mig lite (sorry) En effektiv dos för ökad prestation och termogenes kan tänkas vara 5-6 mg/kg

Biverkningar vid för hög dos kan vara: Yrsel, huvudvärk, sömnproblem och magproblem. Jag kände mest illamående och yrsel!

Lämna ett svar